M.Sc. Filip Petko
PhD Student

Contact details:

Education
2020 –
Implementation Doctoral Studies
Doctoral School of Cracow Univesity of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow Univesity of Technology

2013 – 2015
2nd degree Studies – Master in Chemistry
Faculty of Chemistry, Jagiellonian University
Specialization: Photochemistry and Optical Spectroscopy

2010 – 2013
1st degree Studies – Bechelor in Biochemistry
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University

Professional experience

2015 –
Photo High Technologies Sp. z o.o., Research and Development Department

2011
MPWiK Cracow, Central Laboratory, Biological Laboratory
Internships

2015
Photo High Technologies Sp. z o.o., Research and Development Department
Job internship within “Na podbUJ rynku” programme funded by EU

2014
Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Jagiellonian University Laboratory of Raman Spectroscopy

2013
Institute of Physics,Polish Academy of Science
GrzybLab, Laboratory of Biological Physics

2012
Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Science
Joint Laboratory of Biotechnology and Enzymatic Catalysis

 1. Spectral, photoredox and photolytic properties of organic compounds 
 2. Cationic photopolymerization 
 3. Organic synthesis 

Projects

 1. Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów [A new generation of photoinitiators for photopolymerization processes dedicated to the film-forming industry and adhesives] INNOCHEM POIR.01.02.00-00-0038/16-00 funded by NCBiR, R&D department, Photo High Technologies sp. z o.o.
 2. Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions TEAM-TECH/2016-2/15 funded by FNP, R&D department, Photo High Technologies sp. z o.o.
 3. Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry POWRTOTY/2016-1/4 funded by FNP, R&D department, Photo High Technologies sp. z o.o.
 4. Activation of small molecules TEAM/2012-9/4 funded by FNP, Photocatalysis group, Jagiellonian University
 5. Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym [Endothelium in civilization diseases: from cognitive research to the offer of an innovative drug with endothelial activity] funded by NCBiR, Raman Spectroscopy Laboratory, JCET

Patents

 1. NATIONAL PATENT GRANTED PL237386 dated 2021-04-12 

Formerly PATENT APPLICATION P.426056 with priority date 2018-06-25 

Date of application: 2018-06-25 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Monika Topa, Filip Petko, Kamil Machowski 

Title of the patent: Nowe pochodne chinolin-2-onu, sposób ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych chinolin-2-onu. [New derivatives of quinolin-2-one, the method of their production, new photo-initiating systems for the processes of photoinitiated cationic, radical, thiol-hybrid and hybrid polymerization and the use of new derivatives of quinolin-2-one] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. NATIONAL PATENT GRANTED PL 238030 dated 2021-03-19 

Formerly PATENT APPLICATION P.426915 with priority date 2018-09-05 

Date of application: 2018-09-05 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski Title of the patent: Nowe sole diarylojodoniowe, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych soli diarylojodoniowych i zastosowanie nowych związków pośrednich. [New diaryliodonium salts, methods of their preparation and use, new intermediates for the preparation of new diaryliodonium salts and the use of new intermediates.] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. NATIONAL PATENT GRANTED PL 231272 dated 2018-10-08 

Formerly PATENT APPLICATION P.418196 with priority date 03-08-2016 

Date of application: 03-08-2016 

Authors of the patent: J. Ortyl, M. Galek, M. Pilch, F. Petko

Title of the patent: Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, nowe pochodne aniliny, nowe fluorescencyjne sondy molekularne do monitorowania procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych aniliny. [New photoinitiation systems for photoinitiated cationic, radical, thiolhybrid and hybrid polymerization processes, new aniline derivatives, new fluorescent molecular probes for monitoring photoinitiated cationic, radical, thiol-hybrid and hybrid polymerization processes and the use of aniline derivatives.] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

Patent applications 

 1. PATENT APPLICATION P.431041 

Date of application: 04.09.2019, 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Monika Topa, Karolina Dzięciołowska, Magdalena Jankowska, Patryk Szymaszek, Filip Petko, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Mariusz Galek, 

Title of the patent: Nowe pochodne 3-(2-pirydylo)chromen-2-onu, sposób ich wytwarzania i zastosowania, nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych pochodnych 3-(2-pirydylo)chromen-2-onu, sposób wytwarzania związków pośrednich oraz zastosowanie związków pośrednich. [New 3- (2-pyridyl) chromen-2- one derivatives, method for their preparation and use, new intermediates for the production of new 3- (2- pyridyl) chromen-2-one derivatives, method for preparing intermediates and the use of intermediates] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. PATENT APPLICATION P.431042 

Date of application: 04.09.2019, 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Monika Topa, Karolina Dzięciołowska, Magdalena Jankowska, Patryk Szymaszek, Filip Petko, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Mariusz Galek, 

Title of the patent: Nowe pochodne 3-(2-pirydylo)chromen-2-onu, sposób ich wytwarzania i zastosowania oraz zastosowanie związków pośrednich. [New 3- (2-pyridyl) chromen-2-one derivatives, method of their preparation and application as well as the use of intermediates.] Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. PATENT APPLICATION P.429626 

Date of application: 2019-04-12 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski, Natalia Szmaciarz 

Title of the patent: Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie, nowe związki pośrednie do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposoby wytwarzania nowych związków pośrednich i zastosowanie związków pośrednich. [New iodonium salts, the method of their preparation and use, new intermediates for the production of new iodonium salts, methods for the production of new intermediates and the use of intermediates.] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. PATENT APPLICATION P.429627 

Date of application: 2019-04-12 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski, Natalia Szmaciarz 

Title of the patent: Nowe sole jodoniowe, sposób wytwarzania nowych soli jodoniowych, zastosowanie nowych soli jodoniowych, nowy związek pośredni do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób wytwarzania nowego związku pośredniego i zastosowanie (E)-3-(2-metoksyfenylo)prop-2-enonitrylu i jego pochodnych. [New iodonium salts, method of producing new iodonium salts, use of new iodonium salts, new intermediate for the production of new iodonium salts, method of producing a new intermediate and use of (E) -3- (2-methoxyphenyl) prop-2-enonitrile and its derivatives] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. PATENT APPLICATION P.429353 

Date of application: 2019-03-21 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski, Natalia Szmaciarz 

Title of the patent: Nowe sole jodoniowe, sposób wytwarzania nowych soli jodoniowych, zastosowanie nowych soli jodoniowych, nowe pochodne tiofenu, sposoby wytwarzania pochodnych tiofenu i zastosowanie pochodnych tiofenu. [New iodonium salts, a method of preparation of new iodonium salts, application of new iodonium salts, new thiophene derivatives, methods of preparation of thiophene derivatives and application of thiophene derivatives] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

 1. PATENT APPLICATION P.428562 

Date of application: 2019-01-11 

Authors of the patent: Joanna Ortyl, Mariusz Galek, Filip Petko, Kamil Machowski, Natalia Szmaciarz Title of the patent: Nowe sole diarylojodoniowe, sposób wytwarzania nowych soli diarylojodoniowych, zastosowanie nowych soli diarylojodoniowych, nowe pochodne stilbenu, sposób wytwarzania pochodnych stilbenu i zastosowanie pochodnych stilbenu. [New diaryliodonium salts, a method for producing new diaryliodonium salts, the use of new diaryliodonium salts, new stilbene derivatives, a method for producing stilbene derivatives and the use of stilbene derivatives] 

Territorial scope of patent protection: Poland 

Name UP: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski

Awards

 1. Gold medal na EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation 22 Maj 2020 – 22 Maj 2020 Romania, Iasi, Palace of Culture – Palatul Culturii Iasi, „Szybko reagujące i bardzo czułe fluorescencyjne markery molekularne do obrazowania struktury w dynamice i strukturze żywych komórek na poziomie pojedynczej cząsteczki” [Fast-reacting and highly sensitive fluorescent molecular markers for structure imaging in the dynamics and structure of living cells at the single molecule level], Joanna Ortyl, Monika Topa,Anna Chachaj-Brekiesz, Karolina Dzięciołowska, Patryk Szymaszek, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Dominika Krok, Magdalena Jankowska, Filip Petko, Patrycja Środa
 2. Gold MEDAL at EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation 22 Maj 2020 – 22 Maj 2020 Romania, Iasi, Palace of Culture – Palatul Culturii Iasi, „Nowe czułe sondy luminescencyjne do szybkiego i selektywnego wykrywania jonów metali ciężkich w wodzie wodociągowej” [New sensitive luminescence probes for fast and selective detection of metals ions in tap water] Joanna Ortyl, Monika Topa,Anna Chachaj-Brekiesz, Karolina Dzięciołowska, Patryk Szymaszek, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Dominika Krok, Magdalena Jankowska, Filip Petko, Patrycja Środa
 3. SILVER MEDAL at the IWIS – International Warsaw Inventions Exhibition, 14 Paź 2019 – 16 Paź 2019 Poland Warsaw, Warsaw University of Technology, for the invention entitled “NEW HIGHPERFORMANCE FLUORESCENT DYES FOR VISUALIZING CELL STRUCTURES USING FLUORESCENCE OR CONFOCAL MICROSCOPY” Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Monika Topa, Karolina Dzięciołowska, Patryk Szymaszek, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Filip Petko, Magdalena Jankowska, Dominika Krok

Topa M.; Petko F.; Galek M.; Jankowska M.; Popielarz R.; Ortyl J., Difunctional 1H-quinolin-2-ones as spectroscopic fluorescent probes for real-time monitoring of photopolymerisation process and photosensitizers of fluorescent photopolymer resin in 3D printing, European Polymer Journal 2021, 156, 110612. Impact Factor: 4.598 DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2021.110612

Petko F.; Galek M.; Hola E.; Popielarz R.; Ortyl J., One-Component Cationic Photoinitiators from Tunable Benzylidene Scaffolds for 3D Printing Applications, Macromolecules 2021, 54, 7070. Impact Factor: 5.918 DOI: https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01048

Petko F.; Świeży A.; Ortyl J., Photoinitiating systems and kinetics of frontal photopolymerization processes – the prospects for efficient preparation of composites and thick 3D structures, Polymer Chemistry 2021, 12, 4593. Impact Factor: 5.582 DOI: https://doi.org/10.1039/D1PY00596K

Topa M.; Hola E.; Galek M.; Petko F.; Pilch M.; Popielarz R.; Morlet-Savary F.; Graff B.; Lalevée J.; Ortyl J., One-component cationic photoinitiators based on coumarin scaffold iodonium salts as highly sensitive photoacid generators for 3D printing IPN photopolymers under visible LED sources, Polymer Chemistry 2020, 11, 5261. Impact Factor: 5.342 DOI: DOI: https://doi.org/10.1039/D0PY00677G

Topa M.; Petko F.; Galek M.; Ortyl J., Double Role of Diphenylpyridine Derivativesas Fluorescent Sensorsfor Monitoring Photopolymerization and the Determination of the Efficiencies of the Generation of Superacids by Cationic Photoinitiators, Sensors 2020, 20, 3043. Impact Factor: 3.275 DOI: https://doi.org/10.3390/s20113043

Topa M.; Petko F.; Galek M.; Machowski K.; Pilch M.; Szymaszek P.; Ortyl J., Applicability of 1,6-Diphenylquinolin-2-one Derivatives as Fluorescent Sensors for Monitoring the Progress of Photopolymerisation Processes and as Photosensitisers for Bimolecular Photoinitiating Systems, Polymers 2019, 11, 1756. Impact Factor: 3.164 DOI: https://doi.org/10.3390/polym11111756

Czamara K.; Petko F.; Barańska M.; Kaczor A., Raman microscopy at the subcellular level: a study on early apoptosis in endothelial cells induced by Fas ligand and cycloheximide, Analyst 2016, 141, 1390. Impact Factor: 4.1 DOI: https://doi.org/10.1039/C5AN02202A