VENTURES

Project title: Rozwój technologii FPT (Fluorescent Probe Technology) do      zastosowań w chemii polimerów

Project number: Ventures/2009-3/7

Principal investigator: PhD Associate Professor Joanna Ortyl

Funding source: Foundation for Polish Science 

Project duration:

Start day: 01.07.2009

End day: 31.10.2011

Short disctoption of the project:

The application included research on new molecular fluorescent probes for applications in polymer chemistry. The developed applications were monitoring cationic photopolymerization, monitoring of radical photopolymerization, monitoring of polymerization of isocyanates with polyols, and monitoring of cycloaddition reactions. The search for new fluorescent probes was based on the synthesis of new molecular sensors or the search and adaptation of existing organic compounds as fluorescent probes to monitor the corresponding polymerization reactions.

VENTURES PROGRAM was implemented under the OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY 2007 - 2013.

Priority I "Research and development of modern technologies

Measure 1.2 "Strengthening the human potential of science."

The Foundation for Polish Science has been in operation since 1991. It is a non-governmental, non-political, non-profit institution that pursues the mission of supporting science. It is the largest source of science funding in Poland outside of the state budget.

Project outcomes:

Publications

 1. 1.Monitorowanie przebiegu fotopolimeryzacji kationowej przy użyciu pochodnych stilbenu jako sond fluorescencyjnych, Ortyl, M. Galek, R. Popielarz,K. Sawicz- Kryniger ,Przemysł Chemiczny, 12, 1189-1193, 2010
 2. 2.The Performance of Amidocoumarins as Probes For Monitoring of Cationic Photopolymerization of Monomers by Fluorescence Probe Technology
 3. 3.Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 48, 4522–4528, 2010
 4. 4.Applicability of Selected Biphenyl Derivatives for Monitoring of Cationic Photopolymerization by Fluorescence Probe Technology, Ortyl, M.Galek, P.Milart, R. Popielarz, K. Sawicz,Luminescence. The Journal of Biological and Chemical Luminescence 25, 225-226, 2010
 5. 5.Ocena przydatności 7-hydroksy-4-metylokumaryny do monitorowania procesów utwardzania oraz znacznikowania żywic epoksydowych, Ortyl, K. Sawicz R. Popielarz,Polimery 7/8, 539-544, 2010
 6. 6.Nowe fotoinicjatory do polimeryzacji kationowej monomerów, Ortyl, R. Popielarz, Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. Spychaj oraz S. Spychaj, Szczecin 2010 451-456, 2010; ISBN 978-83-7663-046-5
 7. 7.Zastosowanie amidowych pochodnych kumaryny do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej monomerów, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz

Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. Spychaj oraz S. Spychaj, Szczecin 2010 457-462, 2010; ISBN 978-83-7663-046-5

 1. 7.Technologia znakowania materiałów polimerowych znacznikami fluorescencyjnymi, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz, Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. Spychaj oraz S. Spychaj, Szczecin 2010 565-570, 2010; ISBN 978-83-7663-046-5
 2. 8.Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz

Czasopismo Techniczne 1-Ch/2009, 67-74, 2009

 1. 9.Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz, Czasopismo Techniczne 1-Ch/2009, 119-126, 2009
 2. 10.FPT- Fluorescent Probe Technology - innowacyjna technologia monitoringu fotopolimeryzacji w przemyśle powłok polimerowych“, Ortyl, R. Popielarz, „Nauka i przemysł – Wyzwania i bariery”, Kraków 2009. 139-152, 2009; ISBN 978-83-7242-516-4
 3. 11.Monitorowanie syntezy poliuretanu metodą FPT, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz, Czasopismo Techniczne 1-Ch/2010,233-242, 2010
 4. 12.Chemiczne znakowanie materiałów polimerowych na bazie żywic poliestrowych i akrylowych, Ortyl, K. Sawicz, R. Popielarz, Czasopismo Techniczne 1-Ch/2010, 291-298, 2010
 5. 13.Technologia fluorescencyjnych sond molekularnych (FPT) – nowe możliwości i wyzwania, Ortyl, R. Popielarz, „Nauka i przemysł – Wyzwania i bariery”, Kraków 2010. 111-120, 2010; ISBN 978-83-7242-578-2
 6. 14.The response of stilbene derivatives to change of medium polarity and microviscosity during free radical polymerization of a monomer
 7. 15.Ortyl, K. Sawicz-Kryniger, M. Galek, R. Popielarz, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications vol.4, Issue 2, 1-10, ISBN 978-83-930641-1-3
 8. 16.The performance of 7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid as a chemically bondable fluorescent probe and a fluorescent marker for epoxy compositions, Ortyl, K. Sawicz-Kryniger, R. Popielarz, Modern Polymeric Materials for Environmental Applications vol.4, Issue 2, 129-140, ISBN 978-83-930641-1-3
 9. 17.Mechanizm działania sondy fluorescencyjnej Coumarin 1 w technologii FPT"
 10. 18.Ortyl, K. Sawicz-Kryniger, R. Popielarz, Przemysł Chemiczny 7,1370-1378,2011
 11. 19.Chemiczne znakowanie. Technologia znakowania materiałów polimerowych znacznikami fluorescencyjnymi, Sawicz-Kryniger, R. Popielarz, J. Ortyl, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle Nr 4/2011, 44-46
 12. 20.Carboxymethylcoumarins as fluorescent probes for monitoring photopolymerization processes by fluorescence probe technology
 13. 21.Ortyl, R. Popielarz, Modyfikacja Polimerów. Stan i Perspektywy w roku 2011, Praca zbiorowa pod redakcją R. Stellera. str.: 423- 426,2011, ISBN 978-83-86520-09-1
 14. 22.Technologia sond fluorescencyjnych (Fluorescence Probe Technology) do badań procesów polimeryzacji, Ortyl, R. Popielarz, Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, praca zbiorowa. str.:107-114, ISBN 978-83-88519-12-3.