FUTURE LAB 2020

Project titleDesign and construction of a new Double SLA 3D printer dedicated to multi-material technology using photopolymerization processes

Project Supervisor: 

PhD Associate Professor Joanna Ortyl

M.Sc.Eng. Pawel Fiedor

Obtained funds: 20 000 PLN

Project duration:

Start day: 30.12.2020

End day: 30.09.2021

Funding Source: FutureLab PK, Cracow University of Technology

Short disctoption of the project:

The aim of the project is to develop a conceptual design and build a prototype of a 3D printer operating in 3D Double SLA technology (i.e.: double stereolithography) enabling selective printing of objects made of photo-curable resin with light emitted from two independent LED sources. Selection of light sources for the constructed 3D Double SLA device will be preceded by kinetic tests in order to obtain information about the efficiency of initiating systems in light-cured resins dedicated to this process.

Members:

Magdalena Jankowska WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Patrycja Środa WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Patryk Szymaszek WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Aleksandra Pantoł WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Dominika Krok WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok III
Alicja Gruchała WIiTCH, Inżynieria Chemiczna, rok III
Izabela Morońska WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Izabela Wyłupek WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Patrycja Gaudyn WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Agnieszka Mamica WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Anna Skrzypaek WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Łukasz Waluda WIiTCH, Biotechnologia,  rok II
Magdalena Jankowska WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Patrycja Środa WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Patryk Szymaszek WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Aleksandra Pantoł WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok II
Dominika Krok WIiTCH, Technologia Chemiczna, rok III
Alicja Gruchała WIiTCH, Inżynieria Chemiczna, rok III
Izabela Morońska WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Izabela Wyłupek WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Patrycja Gaudyn WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Agnieszka Mamica WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Anna Skrzypaek WIiTCH, Biotechnologia,  rok III
Łukasz Waluda WIiTCH, Biotechnologia,  rok II

Project outcomes:

CONFERENCES

Konferencja ogólnopolska: „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości” 29.06.2021- 30.06.2021r.

 • prezentacja ustna pt.: „Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-aminio-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikaronitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D”

Autorzy: Dominika Krok

 • materiały pokonferencyjne-abstrakt pt.: „Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-aminio-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikaronitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D”

Konferencja międzynarodowa: Virtual European Symposium of Photopolymer Sciences dedicated to Ewa Andrzejewska 15.06.2021-17.06.2021r

 • prezentacja flash talk pt.: "EFFICIENT PHOTOINITIATING SYSTEMS BASED ON STILBENE DERIVATIVES AS PHOTOSENSITIZERS OF IODONIUM SALT FOR VARIOUS PHOTOPOLYMERIZATION REACTION”

Autorzy: Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl, Anna Chachaj- Brekiesz

 • materiały pokonferencyjne-abstrakt pt.: "EFFICIENT PHOTOINITIATING SYSTEMS BASED ON STILBENE DERIVATIVES AS PHOTOSENSITIZERS OF IODONIUM SALT FOR VARIOUS PHOTOPOLYMERIZATION REACTION”

Konferencja ogólnopolska: „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” 22.08.2021 - 26.08.2021r., Lublin

 • poster pt.: „Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego”

Autorzy: Paweł Niezgoda, Wiktoria Tomal, Magdalena Jankowska, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego”
 • poster pt.: „Polimerowe materiały o konsystencji hydrożelu otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji inicjowanej w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu nowych systemów fotoinicujących”

Autorzy: Katarzyna Starzak, Wiktoria Tomal, Patrycja Środa, Paweł Fiedor, Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Polimerowe materiały o konsystencji hydrożelu otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji inicjowanej w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu nowych systemów fotoinicujących”

Konferencja międzynarodowa: 11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy 23.08.2021 -26.08.2021

 • prezentacja flash talk pt.:New fluorescent molecular sensors for monitoring of free-radical photopolymerization processes using fluorescence spectroscopy”

Autorzy: Paweł Niezgoda

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „ New fluorescent molecular sensors for monitoring of free-radical photopolymerization processes using fluorescence spectroscopy”
 • prezentacja flash talk pt.: New bi-component photoinitiating system for initiation the photopolymerization processes

Autorzy: Dominika Krok

 • materiały pokonferencyjne-abstrakt pt.: New bi-component photoinitiating system for initiation the photopolymerization processes
 • prezentacja flash talk pt.:Photochemistry studies of the intelligent luminescent molecular sensors for monitoring of polymerization processes”

Autorzy: Katarzyna Starzak

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Photochemistry studies of the intelligent luminescent molecular sensors for monitoring of polymerization processes”

Konferencja ogólnopolska: XXV Konferencji Naukowej „Modyfikacja Polimerów”, 06.09.2021-09.09.2021r., Szklarska Poręba

 • poster pt.: „Badania efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących działających poprzez mechanizm fotoutleniająco-fotoredukujący”

Autorzy: Paweł Niezgoda, Magdalena Jankowska, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Badania efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących działających poprzez mechanizm fotoutleniająco-fotoredukujący”
 • poster pt.: „Fotoutwardzalne kompozycje polimerowe dedykowane do druku 3D przy zastosowaniu źródeł światła typu VIS-LED - Nowe aspekty związane z analizą kinetyki fotopolimeryzacji w technologii szybkiego prototypowania”

Autorzy: Paweł Niezgoda, Magdalena Jankowska, Paweł Fiedor, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Fotoutwardzalne kompozycje polimerowe dedykowane do druku 3D przy zastosowaniu źródeł światła typu VIS-LED - Nowe aspekty związane z analizą kinetyki fotopolimeryzacji w technologii szybkiego prototypowania”
 • poster pt.:Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji”

Autorzy: Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl,Anna Chachaj- Brekiesz

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji”
 • poster pt.: „Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-aminio-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikaronitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D”

Autorzy: Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl,Anna Chachaj- Brekiesz

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-aminio-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikaronitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D”
 • poster pt.: „Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacyjnych w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych stanowiących kompleksy irydu”

Autorzy: Paweł Stalmach, Wiktoria Tomal, Patryk Szymaszek, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacyjnych w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych stanowiących kompleksy irydu”
 • poster pt.: „Monitorowanie kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych za pomocą molekularnych sond fluorescencyjnych”

Autorzy: Paweł Stalmach, Wiktoria Tomal, Patryk Szymaszek, Maciej Pilch, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Monitorowanie kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych za pomocą molekularnych sond fluorescencyjnych”
 • poster pt.: „Nowe rozpuszczalne w wodzie dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotochemicznego otrzymywania materiałów hydrożelowych”

Autorzy: Katarzyna Starzak, Wiktoria Tomal, Tomasz Świergosz, Wiktor Kasprzyk, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Nowe rozpuszczalne w wodzie dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotochemicznego otrzymywania materiałów hydrożelowych”
 • poster pt.: „Dwuskładnikowe systemy inicjujące do otrzymywania materiałów powłokowych przy wykorzystaniu źródeł światła LED”

Autorzy: Katarzyna Starzak, Wiktoria Tomal, Tomasz Świergosz, Wiktor Kasprzyk, Joanna Ortyl

 • materiały pokonferencyjne - abstrakt pt.: „Dwuskładnikowe systemy inicjujące do otrzymywania materiałów powłokowych przy wykorzystaniu źródeł światła LED”

AWARDS

 • 10.09.2021, Korea, KIWIE 2021 – Korea International Women’s Invention Exposition

Tytuł: Fiber-reinforced 2D composites obtained by photopolymerization processes using new developed two component initiating systems

Miejsce: ZŁOTY MEDAL (tożsame z 1 miejscem – nieokreślone) nieokreślone (klasyfikacja generalna całego konkursu)

Autorzy: Dominika Krok, Joanna Ortyl, Wiktoria Tomal, Anna Chachaj-Brekiesz

 • 10.09.2021, Korea, KIWIE 2021 – Korea International Women’s Invention Exposition

Tytuł: Fluorescent Sensors for the Detection of Heavy Metal Ions in Aqueous Media fluorescence imaging

Miejsce: SREBRNY MEDAL (tożsame z 2 miejscem – nieokreślone) nieokreślone (klasyfikacja generalna całego konkursu)

Autorzy: Joanna Ortyl, Katarzyna Starzak, Paweł Niezgoda, Anna Chachaj-Brekiesz, Patryk Szymaszek, Paweł Fiedor, Wiktor Kasprzyk, Tomasz Świergosz, Paulina Koczurkiewicz, Mariusz Galek

 • 10.09.2021, Korea, KIWIE 2021 – Korea International Women’s Invention Exposition

Tytuł: The New Photocatalytic Initiators for the Visible Light Photopolymerization Processes of Cationic, Free-Radical and Hybrid-Photopolymerization

Miejsce: SREBRNY MEDAL (tożsame z 2 miejscem – nieokreślone) nieokreślone (klasyfikacja generalna całego konkursu)

Autorzy: Paweł Niezgoda, Joanna Ortyl, Patrycja Środa, Magdalena Jankowska

 • Nagroda za najlepszy poster na konferencji „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne” 22.08.2021 - 26.08.2021r., Lublin za poster pt.: „Polimerowe materiały o konsystencji hydrożelu otrzymywane in situ metodą fotopolimeryzacji inicjowanej w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu nowych systemów fotoinicujących”

Autorzy: Katarzyna Starzak, Wiktoria Tomal, Patrycja Środa, Paweł Fiedor, Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Ortyl