Laboratorium Fotochemii Stosowanej

Aparatura badawcza

 1. Spektrofotometr FT-IR (Thermo Scientific™ Nicolet™) z przestawką do bliskiej podczerwieni, przeznaczony do analiz związków organicznych.
 2. Spektrometr  EPP2000C ™ UV-Vis produkcji StellarNet Inc. (UV-Vis zakres 200-700nm).
 3. Spektrometr  BLACK-Comet-SR produkcji StellarNet Inc. (UV-Vis zakres 200-900nm).
 4. Unikatowy system monitorowania procesów  fotopolimeryzacji zaopatrzony w termostatowane głowice pomiarowe z możliwością prowadzenia badań w zakresie temperatury  od 10 do 170oC. Układ składa się ze źródeł światała
  UV-Vis w postaci diod UV-LED oraz diod Vis o długościach  z zakresu od 295 nm do 550 nm. Całość jest sterowana przy pomocy mikrokomputera. Do przenoszenia światła pomiędzy poszczególnymi komponentami aparatury
  zastosowano kable światłowodowe.
 5. Spektrometr NIR-InGaAs (zakres od 900 do max. 2300 nm), oprogramowanie oraz komputer PC do rozbudowy stanowiska pomiarowego do wykonywania pomiarów monitorowania procesów fotopolimeryzacji w czasie rzeczywistym
  przy użyciu technologii luminescencyjnych sensorów molekularnych.
 6. Spektrofluorymetr Quanta MasterTM 40 (Photon Technology International), do pomiarów widm wzbudzenia i emisji.
 7. Spektrometr EasyLIfe™ X do pomiarów czasów życia fluorescencji zaopatrzony w diodę laserową o długości fali 310 nm.