Koło Naukowe Fotochemii

Magdalena Bilut

Badanie inicjacji procesów fotopolimeryzacji z wykorzystaniem metody FPT:
– Badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych przy wykorzystaniu techniki FPT (Fluorescence Probe Technology)
– Badania spektrofotometryczne molekularnych sond spektroskopowych
– Badania wpływu molekularnych sond spektroskopowych na kinetykę procesów fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych
– Badanie czułości molekularnych sond spektroskopowych w trakcie procesów fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych
– Badania akcelerującego wpływu dodatku sond bifenylowych na proces fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych
– Badania wpływu struktury sondy na dokładność pomiaru szybkości fotopolimeryzacji kationowej monomerów winylowych i epoksydowych
– Badanie wpływu struktury sond na ich wrażliwość na zmiany zachodzące podczas fotopolimeryzacji kationowej

Osiągnięcia:
– 56 Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09.2013,
• poster: M.Bilut, P. Milart, J.Ortyl „Badanie efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu metody Fluorescencje Probe Technology”;
• publikacja: M.Bilut, J.Ortyl „Badanie efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu metody Fluorescencje Probe Technology”, Materiały konferencyjne 56 Zjazdu PTChem i SITPChem, Siedlce 2013.

Katarzyna Kukuła

Monitorowanie przebiegu procesów fotopolimeryzacji z wykorzystaniem metody FPT:
– Badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji rodnikowej handlowo dostępnych kompozycji polimerowych przy wykorzystaniu techniki FPT (Fluorescence Probe Technology)
– Badania spektrofotometryczne molekularnych sond spektroskopowych
– Badania wpływu molekularnych sond spektroskopowych na kinetykę procesów fotopolimeryzacji rodnikowej
– Badanie czułości molekularnych sond spektroskopowych w trakcie procesów fotopolimeryzacji monomerów, metakrylowych i akrylanowych.
– Badanie wpływu struktury sond na ich wrażliwość na zmiany zachodzące podczas fotopolimeryzacji rodnikowej
– Badania wpływu struktury sondy na dokładność pomiaru szybkości fotopolimeryzacji rodnikowej

Osiągnięcia:
– 56 Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09.2013,
• poster: K.Kukuła, J.Ortyl „Zastosowanie Fluorescencje Probe Technology do monitorowania procesów fotopolimeryzacji handlowych kompozycji fotoutwardzalnych”;
• publikacja: K.Kukuła, J.Ortyl „Zastosowanie Fluorescencje Probe Technology do monitorowania procesów fotopolimeryzacji handlowych kompozycji fotoutwardzalnych”, Materiały konferencyjne 56 Zjazdu PTChem i SITPChem, Siedlce 2013.

Magdalena Czarna

Synteza pochodnych kumaryny:
– Synteza pochodnych kumaryny w warunkach konwencjonalnych
– Synteza pochodnych kumaryny w warunkach promieniowania mikrofalowego
– Modyfikacja hydroksylowych pochodnych kumaryny w warunkach konwencjonalnych prowadzenia reakcji chemicznych
– Oczyszczanie związków pochodnych kumaryny
– Analiza i identyfikacja produktów syntezy organicznej przy wykorzystaniu techniki NMR – Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Osiągnięcia:
– 56 Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20.09.2013,
• poster: M.Czarna, J.Ortyl „Synteza pochodnych kumaryny do zastosowań w chemii polimerów”;
• publikacja: M.Czarna, J.Ortyl „Synteza pochodnych kumaryny do zastosowań w chemii polimerów”, Materiały konferencyjne 56 Zjazdu PTChem i SITPChem, Siedlce 2013.

postery?