Witamy na stronie Laboratorium Fotochemii Stosowanej Wydziału inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Strona jest współfinansowana z projektu „Młody Naukowiec II – Kreator rzeczywistości gospodarczej” finansowanego w ramach programu „Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, którego to konkursu laureatką jest Pani Joanna Ortyl.

Przedmiotem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych do postępowania konkursowego wyników prac naukowo-badawczych, tych, które charakteryzują się, najwyższym potencjałem wdrożeniowym i rynkowym przy uwzględnieniu możliwości ochrony prawami wyłącznymi.

Celem Konkursu jest:
a) promocja innowacyjności, transferu technologii i otwarcia nauki na kontakty przemysłem;
b) wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez promowanie komercjalizowania wyników prac naukowo-badawczych;
c) ułatwienie przeprowadzenia procesu komercjalizacji prac naukowo-badawczych wygenerowanych przez pracowników naukowych lub absolwentów Politechniki Krakowskiej;
d) zachęcanie pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej do prowadzenia badań naukowych pod kątem ich komercyjnego wykorzystania.